Pristatymas ir apmokėjimas

1. Pirkėjui parduodamos prekės kainomis, galiojančiomis ASARKA parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
2.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes  apmokant išankstiniu pavedimu. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje ar banko padalinyje.
2.2. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas po 24 valandų siunčia priminimą. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) parą nuo priminimo pateikimo momento.
3.   Jei Pirkėjas reikalinga sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.
4. ASARKA parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje bei užsienyje. Prekės siunčiamos  AB „Lietuvos pastas” registruota siunta.
5. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas ASARKA parduotuvės prekių kataloge prie kiekvienos prekės ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kiekio ir (arba) pristatymo termino.
6. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti priimtą užsakymą, išskyrus tuos atvejus, kai to negali įvykdyti dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, ar prekės neįmanoma pagaminti per 2 savaites, atsiranda nenugalimos jėgos, sutrinka prekių pristatymo paslaugų (pašto,kurjerių) teikimas, Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją ir susitarti dėl užsakymo vykdymo, įstatymų numatyta tvarka. 
7. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos nepristatymo datos.
8. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas įspėja Pardavėją ir susitaria kitaip, informuodamas ASARKA el. paštu info.asarka@gmail.com arba info@asarka.lt, telefonu +370 608 35154
9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas pirkdamas ASARKA parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinai prekės nėra pristatomos, o paliekamos artimiausiame AB „Letuvos Pašto“ skyriuje, o Pirkėjui paliekamas informacinis lapelis, kuriame nurodyta, kaip ir kur atsiimti siuntą per 3 darbo dienas, kitu atveju už siuntos saugojimą teks sumokėti AB “ Lietuvos Pašto” nustatyta tvarka. 
10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
11. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių kompleksiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių kompleksiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. 
12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.